Genom århundradena har människorna som levt vid kusten varit tvungna att skaffa sin äring från havet. Båtarna har haft vitt skilda utseenden, vilket beror på hur kusten ser ut där den ska användas. Den kan vara stenig och full av öar och skär, djup skärgård eller breda, utsatta sandstränder. Därför byggde människorna båtar som var optimala för deras behov.

Varven som byggde båtarna hade också sin egen stil. En blekingseka från Östra Hästholmen ser annorlunda ut än en från Saxemara, även om grundformen är densamma. Se översta bilden.

Genom ett idogt arbete har många båtar och deras ritningar bevarats till eftervärlden långt efter det att båtarna huggits upp eller sänkts i haven. När jag får ett uppdrag att bygga en allmogebåt försöker jag finna så många källor som möjligt att studera. Härförleden byggde jag Roslagsskutan Blenda, en stor utmaning! Medan jag byggde henne lärde jag känna henne, dem som seglade henne och tiden hon ”levde” i. Därför bemannade jag henne med några figurer.

Andra bikden uppifrån visar Blenda från aktern, den tredje från en rundgatting som jag gjort som om hon slitits på många seglatser. Fjärde bilden en en Blekingseka efter många år i tjänst.

Blekingseka-ovan

 

Blenda-akterifran

 

Rundgatting_med_fngst

 

Blekingseka i använt skick